Sukkevannshallen

Fakta

  • STED: Sukkevann, Kristiansand
  • STATUS: Under bygging

  • OPPDRAGSGIVER:
    Kristiansand eiendom / BRG Entreprenør

Ny idrettshall ved Sukkevann idrettspark.

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23 | 4614 Kristiansand
tel 38 14 01 50 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^