Om oss

AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS

Org.nr.: 982 193 664

Arkitektkontoret ble etablert 01.01.1998 og har opp gjennom årene opparbeidet svært allsidig erfaring både innenfor byggprosjektering og reguleringsplanarbeid. Av oppgaver vårt kontor har arbeidet med kan nevnes:

  • Kontorbygg
  • Barnehager
  • Skoler
  • Forretninger/leiligheter
  • Sykehjem
  • Idrettsanlegg
  • Verksteder
  • Reguleringsoppdrag
  • Visualiseringsoppgaver
  • En rekke ulike utrednings- og skisseprosjekter

Pr idag er kontoret sysselsatt med bl.a. Mosby skole, Kringsjå skole, Søgne omsorgssenter og Bronsbu barnehage (Tvedestrand). På reguleringssiden holder vi på med to større planer: boliger på Hellemyr og skole/boliger/omsorgssenter/barnehage på Strømme.

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for arkitekturprosjektering og for rollen som ansvarlig søker.

Personell

Firmaet eies og drives av Trygve Hansen og Gunnar Amtedal, sivilarkitekter uteeksaminerte fra NTH og med over 30 års erfaring. Kontoret samarbeider ellers mye med Ing. Walter Jacobsen, Arendal, om bygge- og anbudsbeskrivelser.  Walter har 30-års erfaring med byggebeskrivelser etter NS 3420.

Satsning på miljøriktig prosjektering

Vi har prosjektert Kristiansand kommunes første passivhusprosjekt, Møllestua barnehage, for Kristiansand Eiendom. Møllestua barnehage er et godkjent pilotprosjekt innenfor Framtidens byer. Bygningen produserer strøm ved at hele taket er dekket med solceller og solfangere og viser således vei mot framtidens såkalte pluss-hus. Tidligere har vi arbeidet mye med ulike naturlige og hybride ventilasjonssystemer, foruten bruk av miljøriktige pro­­­dukt­er og overflatebehandlinger.  

Kvalitetssystem

Vårt kvalitetssystem bygger på MAKS10 som er et web-basert kvalitetssystem utviklet av Arkitektbedriftene. Systemet er oppdatert i forhold til Plan- og bygningslovens revisjon av 2008 og TEK17. 

Teknisk utrustning

Vi arbeider med Macintosh datamaskiner, og tegner på ArchiCAD. ArchiCAD er kompatibelt med ­AutoCADs DWG-format, samt en rekke andre formater. Andre programpakker vi anvender er: MS Office,  Adobe Creative Suite Premium, Focus Anbud og Sketch up.

(01.10.2019)

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23 | 4614 Kristiansand
tel 92 62 65 15 / 91 81 78 55 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^