Farvannet skytebaneanlegg

Fakta

  • STED: Farvannet, Kristiansand
  • STATUS: Ferdigstilt 20113

  • OPPDRAGSGIVER:
    Kristiansand eiendom / BRG

Nytt felles skytebaneanlegg for skytterlagene i Kristiansand, Randesund og Torridal. Anlegget inneholder nytt skytterhus med forsamlingslokale, garderober og kjøkken, samt kontorer for de enkelte skytterlagene. Skytebaner med standplassbygg og skivearrangementer.

Anlegget består av følgende skytebaner:

  • 200 m-bane rifle (25 skiver)
  • 100 m-bane rifle (30 skiver)
  • Bane for stang og felthurtig skyting (2 x 5 skiver)

 

AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
Vindmøllegangen 5 | 4631 Kristiansand
tel 92 62 65 15 / 91 81 78 55 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^