Lunde flerbrukshall

Fakta

  • STED: Lunde skole, Søgne
  • STATUS: Ferdigstilt 2016

  • OPPDRAGSGIVER:
    Søgne kommune / Veidekke Entreprenør

Ny flerbrukshall ved Lunde skole. Inneholder baskeballbane og tre små gymsaler for skolen.

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23 | 4614 Kristiansand
tel 38 14 01 50 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^