Lunde flerbrukshall

Fakta

  • STED: Lunde skole, Søgne
  • STATUS: Ferdigstilt 2016

  • OPPDRAGSGIVER:
    Søgne kommune / Veidekke Entreprenør

Ny flerbrukshall ved Lunde skole. Inneholder baskeballbane og tre små gymsaler for skolen.

AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
Vindmøllegangen 5 | 4631 Kristiansand
tel 92 62 65 15 / 91 81 78 55 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^