Gimlekollen mediesenter

Fakta

  • STED: Gimlekollen, Kristiansand
  • STATUS: Ferdigstilt 2002

Utvidelse av Gimlekollen mediesenter. Prosjektet er et “infill”-prosjekt i en tyve år gammel bygningsmasse og består av et nytt auditorium med 200 sitteplasser, samt ny vestibyle og nye undervisningsrom. De nye bygningskroppene er i former og skala tilpasset eksisterende bygningsmasse, mens en i materialbruk og detaljering har tilstrebet et moderne og tidsmessig uttrykk. Auditoriet er oppført i prefabrikerte betongelementer, kledd med teglstein. Klasseromsfløyen er oppført i pusset Leca. Veggskiven, som er kledd med trelekter, markerer det nye inngangspartiet, og skjuler samtidig møtet mellom nye og gamle tak

Plantegning (pdf)

AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
Vindmøllegangen 5 | 4631 Kristiansand
tel 92 62 65 15 / 91 81 78 55 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^