Høvågheimen bo- og aktivitetssenter

Fakta

  • STED: Høvåg
  • STØRRELSE: 940 BRA (nybygg)
  • STATUS: Ferdigstilt 2012

  • OPPDRAGSGIVER:
    Lillesand kommune

Tilbgg og ombygging av Høvågheimen

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23 | 4614 Kristiansand
tel 92 62 65 15 / 91 81 78 55 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^