KVS Lyngdal

Fakta

  • STED: Rosfjord, Lyngdal
  • STØRRELSE: Nybygg: 2150 m2 BRA. Ombygging: 2300 m2 BRA
  • KOSTNAD: 60 mill.
  • STATUS: Ferdigstilt 2015

  • OPPDRAGSGIVER:
    KVS Lyngdal AS

Tilbygg og ombygging av videregående skole i Lyngdal. Tiltaksklasse 3.

Kontoret var arkitektfaglig ansvarlig i alle faser av prosjektet, og bidro innledningsvis også  til utvikling av romprogram for de ulike delprosjektene sammen med byggherren. Endelig prosjektomfang ble nærmere definert via ulike alternative skisser - med fokus på hensiktsmessig arealdisponering i ny og eksisterende bygningsmasse, plassering av nybygg på tomt, sol/skygge- studier, samt grovkalkyler av aktuelle alternative utkast.

Nybygget (Bygg D) har fellesarealer med kjøkken, samlingsrom og gymsal på bakkeplan, samt beboerrom  med felles kjøkken i 2. og 3. etasje.

Gammel gymsal i eksisterende bygningsmasse (Bygg C) er ombygd til administrative funksjoner, nye undervisningrom og lærerarbeidsrom ved at en ny etasjeskiller ble etablert på 2.etasjes nivå.

Eksisterende kantinebygg (Bygg B) ble utvidet mot sør. Kontorfunksjoner ble fjernet for å gi ytterligere plass til kantine og vrimleområde. Bibliotek ble etablert i tilstøtende ombygd peisestue.

2.etasjen ble ombygd til nye tidsriktige undervisningsarealer.

I samarbeid med konsulenter tekniske fag ble det for hvert delprosjekt utarbeidet et detaljert tilbudsgrunnlag for delte entrepriser. 

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23 | 4614 Kristiansand
tel 92 62 65 15 / 91 81 78 55 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^