Lindebøskauen skole

Fakta

  • STED: Flekkerøy, Kristiansand
  • STØRRELSE: 2750 BRA
  • STATUS: Ferdigstilt 2009

  • OPPDRAGSGIVER:
    Kristiansand eiendom

Lindebøskauen skole hadde 149 elever fordelt på 3 årstrinn i skoleåret 2005-2006. Fremtidig behov ble fastlagt til 180 elever. Skolen er ombygd og tilbygd med fokus på et enkelt hovedgrep og en hensiktsmessig ny organisering av bygningsmassen i forhold til nye undervisningsformer - med basis i L97 og senere revisjoner og videreføringer av denne. 3 stk baser (læringsavdelinger) er etablert rundt et overdekket atrium i søndre del, som rommer nytt biblotek. Den ene basen ligger i en ombygd del av eksisterende bygning, de to andre ligger i nybygget. Hver base består av teamrom, som er arbeidsrom for lærere, elevgarderobe med wc, lager, bøttekott, samt ulike større og mindre undervisningsrom. Det er utstrakt bruk av glassvegger, for visuell kontakt. Hver base har sin egen inngang. Biblioteket er lagt i sentrum for alle basisarealene og ”utvider” disse på en effektiv måte slik at de omkringliggende basisarealene kan reduseres.

Administrasjonsavdelingen har egen inngang fra gårdsrom, nær parkeringsplass. I ombygde arealer mot nord i 1.etasje plasseres kunst- og håndverksfagene. Nordre nybygg rommer musikkrom med amfi, verksted, lagre og fasiliteter for Fritidsetaten. Musikkrommets nedre nivå er et sceneområde som kan åpnes mot et tilstøtende bakenforliggende rom via foldevegg. Det tilstøtende rommet er et fleksibelt rom med stor takhøyde, som på kveldstid disponeres av Fritidsetaten til disco o.l.  På dagtid kan musikkrommet brukes til større plenumssamlinger.

  • Areal nybygg: 1500 m2
  • Ombygde arealer: 1250 m2

AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
Vindmøllegangen 5 | 4631 Kristiansand
tel 92 62 65 15 / 91 81 78 55 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^