Lunde skole

Fakta

  • STED: Søgne
  • STØRRELSE: 1620 m2 BRA
  • STATUS: Ferdigstilt august 2017

  • OPPDRAGSGIVER:
    Søgne kommune

Utvidelse av Lunde skole. Ny undervisningsfløy i 3 etasjer.

 

Foto: Nils Petter Dale

AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
Vindmøllegangen 5 | 4631 Kristiansand
tel 92 62 65 15 / 91 81 78 55 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^