Lyngmyr skole

Fakta

  • STED: Tvedestrand
  • STATUS: Ferdigstilt 2005

  • OPPDRAGSGIVER:
    Tvedestrand kommune

Tilbygg og ombygging av Lyngmyr skole.

Planløsningen fokuserer på en god løsning for lærings­enhetene, samt store fellesarealer som skal brukes både av skole og nærmiljø.

3 stk læringsarealer, eller basisarealer, varierer noe i størrelse og inneholder foruten storarbeidsrom flere tilstøtende grupperom  av ulik størrelse, lagre og eget arbeidsrom for lærerne. Hvert basisareal har egen garderobe og toaletter. Glassvegger gir åpenhet og  visuell kontakt innad i basisarealene, og også mot den store lysgården.

I bygningsmassens midte er en stor glassoverdekt  lysgård, som er et stort flerbruksrom: foruten kantine er det store midtrommet et stort samlingsrom både for skole og nærmiljø, et kultursenter for hele Tvedestrand. Musikk­rom, kjøkken, lager og eget scenerom er lagt tilstøtende til lysgården som kan skjermes for dagslys ved hjelp av eget mørkleggingsanlegg.

I underetasjen er plassert kunst- og håndverksfag, samt natur- og miljøfag. 

Alle fellesrommene er plassert nær hovedinngangen slik at de lett kan nås av brukergrupper på kveldstid. 

Arealer: Ombygging: 3250 m2, Nybygg: 330 m2

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23 | 4614 Kristiansand
tel 92 62 65 15 / 91 81 78 55 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^