Møllestua barnehage

Fakta

  • STED: Grim, Kristiansand
  • STØRRELSE: 1350 m2
  • KOSTNAD: 38 mill.
  • STATUS: Ferdigstilt 2011

  • OPPDRAGSGIVER:
    Kristiansand eiendom

Ny 6 avdelings barnehage for Kristiansand kommune, utført som passivhus. Barnehagen var et pilotprosjekt og en del av det landsdekkende prosjektet “Framtidens byer”.

Utført som detaljprosjekt. Tiltaksklasse 2.

Bygget er presentert på NALs nettsider: http://www.arkitektur.no/mollestua-barnehage

AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
Vindmøllegangen 5 | 4631 Kristiansand
tel 92 62 65 15 / 91 81 78 55 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^