Sjøstjerna barnehage

Fakta

  • STED: Søgne
  • STØRRELSE: 820 m2
  • KOSTNAD: 21 mill
  • STATUS: Ferdigstilt 2010

  • OPPDRAGSGIVER:
    Søgne kommune

Ny 4-avdelings barnehage for Søgne kommune.

Tegninger (pdf)

 

Foto: Nils Petter Dale

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23 | 4614 Kristiansand
tel 38 14 01 50 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^