Torridal skole

Fakta

  • STED: Torridal, Kristiansand
  • STØRRELSE: 2230 m2 BRA
  • STATUS: Ferdigstilt 2016

  • OPPDRAGSGIVER:
    Kristiansand eiendom

Ny barneskole på Torridal.

Vårt kontor har hatt ansvar for utforming og prosjektering frem til totalentreprisegrunnlag og søknad om rammetillatelse. Ansvarlig prosjekterende i detaljfasen har vært Trollvegg Arkitektstudio AS.

Foto: Nils Petter Dale

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23 | 4614 Kristiansand
tel 92 62 65 15 / 91 81 78 55 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^