Torvmoen barnehage

Fakta

  • STED: Torvmoen, Søgne
  • STATUS: Ferdigstilt 2008

  • OPPDRAGSGIVER:
    Søgne kommune

Foto: Diderik Cappelen

Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS
Lømslandsvei 23 | 4614 Kristiansand
tel 38 14 01 50 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^