Tyristrand skole

Fakta

  • STED: Tyristrand, Ringerike kommune
  • STATUS: Ferdigstilt 2004

  • OPPDRAGSGIVER:
    Ringerike kommune

Prosjektet omhandler foruten ombygging av 2 stk eksisterende skoler, Tyristrand barneskole og Tyristrand ungdomskole, bygging av ny idrettshall med tilstøtende kulturhus, nært knyttet til begge skolene. I skolene er gjort enkle bygningsmessige grep: Tradisjonelle korridorer er fjernet og arealene er effektivt nyttet til ulike undervisningsrom og garderober. I begge skoler er etablert nye læringsavdelinger, eller basisavdelinger, som består av arbeidsrom for lærere lagt i hver avdeling, garderober for lærerne, elevgarderober, samt ulike undervisningsrom av ulik størrelse.

Kulturhuset har et stort samlingsrom med amfi. Samlingsrommet og idrettshallen brukes både av skolene og nærmiljøet. Samlingsrommet brukes til kantine for begge skolene, til ulike plenumssamlinger, til undervisning og til framføringer. Gulvarealet i amfiets avslutning rommer til daglig bibliotek - som er innredet med mobile bokreoler som kan skyves til side. Dermed er tilgjengelig et stort sceneområde med stor takhøyde. Scenetepper og inndekninger skjermer for dagslysinnfall fra den store glassveggen ved behov. På øvre nivå av amfiet er plassert kantine.

 

Ombygging av eksisterende arealer = 4500 m2

Nybygg = 24 00 m2 inkl. idettshall

AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS
Vindmøllegangen 5 | 4631 Kristiansand
tel 92 62 65 15 / 91 81 78 55 | post@ah-ark.no

Design/CMS: Tress Design AS

^